ทันตกรรมทั่วไป – ขูดหินปูน

 การขูดหินปูน 

หินปูน คือ แผ่นคราบจุลินทรีย์ที่แข็งตัว เนื่องจากแคลเซียมจากน้ำลายเข้าไปตกตะกอน แม้ว่าจะบ้วนน้ำก็ไม่สามารถหลุดออกได้ คราบจุลินทรีย์นี้เองเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้ เมื่อรับประทานอาหารเข้าไป คราบจุลินทรีย์นี้จะใช้น้ำตาลจากอาหารสร้างกรดและสารพิษ โดยกรดจะทำลายเคลือบฟัน ทำให้ฟันผุ และสารพิษจะทำให้เหงือกอักเสบได้ ถ้าไม่กำจัดคราบจุลินทรีย์โดยการทำความสะอาดฟัน และเหงือกอย่างดีทุกวัน คราบนี้จะเพิ่มมากขึ้น และทำอันตรายต่อฟันและเหงือกได้ในที่สุด

เหงือกอักเสบ เป็นอาการเริ่มต้นของโรคเหงือก เหงือกจะมีอาการแดงและบวม มีเลือดออกระหว่างแปรงฟันหรือขัดฟัน ในระยะเริ่มแรกนี้ อาการสามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากกระดูกและเนื้อเยื่อยังไม่ถูกทำลาย ระยะเริ่มแรกของโรคเหงือกสามารถรักษาได้ด้วยการแปรงฟันหรือการใช้ไหมขัดฟัน แต่อย่างไรก็ตาม หินปูนใต้เหงือก ไม่สามารถกำจัดออกได้โดยวิธีการทำความสะอาดฟันด้วยตัวเอง ต้องอาศัยทันตแพทย์ช่วยกำจัดหินปูนให้ ทันตแพทย์จะขูดหินปูนออกทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือก จากนั้นทำรากฟันให้เรียบ ปราศจากสารพิษใด ๆ เพื่อให้เหงือกยึดแน่น รอบตัวฟันเหมือนเดิม