อัตราค่าบริการ งานทันตกรรมทั่วไป

ค่า X-Ray200 บาท / ฟิลม์
ค่า X-Ray จัดฟัน700 บาท / ฟิลม์
อุดฟันด้วยอมัลกัม600 - 2,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน800 - 2,500 บาท
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema Closure)2,000 - 4,000 บาท / ช่อง
เคลือบฟันด้วยเรซิน(Composite Veneer)2,000 - 3,000 บาท / ซี่
ขูดหินปูน Scaling700 – 1,200 บาท
Emergency Curette500 บาท /ซี่
เกลารากฟันเฉพาะซี่ รวมยาชา500 บาท/ซี่
รักษาโรคเหงือก ครั้งละ หรือต่อ Quadrant ใช้เวลา 2-4 ครั้ง1,700 – 2,000 บาท
ถอนฟัน700 – 1,200 บาท
ถอนฟันยาก1,200 – 2,000 บาท
ถอน หรือผ่าฟันคุด2,000 – 4,000 บาท
ผ่าตัด และตกแต่งกระดูก1,000 – 4,500 บาท
ฟอกสีฟันในคลินิก (Inoffice Tooth Whitening)เริ่มต้น 4,900 บาท
ฟอกสีฟันที่บ้าน ( Home Whitening) Nu dentเริ่มต้น 4,900 บาท
ฟอกสีฟันในคลินิกร่วมกับฟอกสีฟันที่บ้าน8,500 บาท