ทีมทันตแพทย์


ทีมงานทันตแพทย์ Smart Dental Clinic (Bangkok)

ดร.ทพญ.มะลิ พลานุเวช

ทันตกรรมรากเทียม และ ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. ณัฐญา ชินพงสานนท์

ทันตกรรมประดิษฐ์ และ ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. นิศากร พรสมชัย

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ปาริชาต ชินพงสานนท์

รักษารากฟัน และ ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. ภูริน ศุภเลิศมงคลชัย

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ. รมย์ชลี บุญญะธนาสิทธิ์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก และ ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. วรรณกาญจน์ สิริบุญพนิช

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. อาสาฬห์ ยงยุทธ

ทันตกรรมปริทันต์วิทยา (โรคเหงือก)

ทพญ. นันทิยา เดชวีระธรรม

ทันตกรรมหัตถการ และทันตกรรมทั่วไป

Smart Dental Clinic team ทพญ. ณัฏฐา  นครชัย

ทพญ. ณัฏฐา นครชัย

ทันตกรรมประดิษฐ์ และ ทันตกรรมทั่วไป

Smart Dental Clinic team ทพญ. เบญจพร  สมิทธิเศรษฐ์

ทพญ. เบญจพร สมิทธิเศรษฐ์

ทันตกรรมทั่วไป

Smart Dental Clinic team ทพญ. หทัยรัตน์  รื่นอารมณ์

ทพญ. หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์

ทันตกรรมจัดฟัน

Smart Dental Clinic team ทพ.ณัฐสันต์ ลักษณ์อำนวยพร

ทพ.ณัฐสันต์ ลักษณ์อำนวยพร

ทันตกรรมทั่วไป

Smart Dental Clinic team ทพญ. ญาณีพร  เจริญศักดิ์วิโรจน์

ทพญ. ญาณีพร เจริญศักดิ์วิโรจน์

ทันตกรรมหัตถการ

Smart Dental Clinic team ทพญ. กนกพร  ศักดาสุรรักษ์

ทพญ. กนกพร ศักดาสุรรักษ์

ทันตกรรมจัดฟัน

Smart Dental Clinic team ทพญ. รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

ทพญ. รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

ทันตกรรมจัดฟัน

Smart Dental Clinic team ทพญ. เบญจพร  ธนรติกุล

ทพญ. เบญจพร ธนรติกุล

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Smart Dental Clinic team ทพญ.ณิชธิดา  นิรมานสกุล

ทพญ.ณิชธิดา นิรมานสกุล

รักษารากฟัน

Smart Dental Clinic team ทพ. ณัฐชนน  ศรีสุชาต

ทพ. ณัฐชนน ศรีสุชาต

ทันตกรรมทั่วไป

Smart Dental Clinic team ทพญ. มัณฑนา  ศักดิ์ชลาธร

ทพญ. มัณฑนา ศักดิ์ชลาธร

ทันตกรรมทั่วไป

Smart Dental Clinic team ทพญ. ภาสิตา  เกิดโมฬี

ทพญ. ภาสิตา เกิดโมฬี

ทันตกรรมทั่วไป

ทีมงาน

ทีมงานทันตแพทย์ทุกท่านขอขอบคุณผู้รับบริการทุกท่านที่มาใช้บริการ และไว้ใจให้ เราได้มีส่วนช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพปากและฟันค่ะ เราหวังว่าหากบริการของเราเป็นที่พอใจ ท่านจะช่วยแนะนำคลินิก และทีมงานของเราให้กับเพื่อนและญาติของท่านนะคะ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสในการรักษา และ บริการดูแลสุขภาพปากและฟันของท่านสมาชิกในครอบครัวและคนที่ท่านรู้จัก หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง พวกเราขอน้อมรับคำวิจารณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการรักษาและบริการต่อไป เราจะพยายามพัฒนาคุณภาพและการบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านมีรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงค่ะ

ทีมงานทันตแพทย์