อัตราค่าบริการ งานใส่ฟันปลอม

ครอบฟัน ก่อแกนฟัน (Core Build Up)

ครอบฟัน ก่อแกนฟัน (Core Build Up)2,000 - 3,000 บาท
ใส่เดือยไฟเบอร์สำเร็จ และก่อแกนฟัน Fiber Post And Core Build Up4,000 บาท
ใส่เดือย และแกนโลหะ Cast Metal Post And Core4,000 - 10,000 บาท
ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน Porcelain Fuse To Metal Crown8,500 – 17,000 บาท
ครอบฟันโลหะทั้งซี่ Full Metal Crown8,500 - 20,000 บาท
ครอบฟันเซรามิก All - Ceramic Crown13,000 - 15,000 บาท
เคลือบฟันพอร์ชเลน Porcelain Veneer9,000 บาท / ซี่
Resin Bond Bridge12,000 - 24,000 บาท

ฟันปลอมถอดได้ Removable Denture

ฟันปลอมทั้งปาก Complete Denture13,000 บาท / ชิ้น
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ15,000 บาท / ชิ้น
ฟันปลอมฐานพลาสติกเริ่มต้น 2,500 บาท
ฟันปลอมฐานโลหะ และ ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น Flexible Dentureเริ่มต้น 7,000 บาท
Removable Bridgeเริ่มต้น 5,000 บาท
ซ่อมฟันปลอม500 - 2,500 บาท

Implant

Implant44,900 - 68,000 บาท