อัตราค่าบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก

PPF ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์500 บาท
ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์600 - 700 บาท
อุดฟันน้ำนม500 - 700 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน sealant400 บาท
อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน PRR600 - 700 / ซี่
ถอนฟันน้ำนม300 - 400 บาท
รักษารากฟันน้ำนมเริ่มต้น 1500 บาท
ครอบฟันโลหะไร้สนิม SSC2000 - 3000 บาท