อัตราค่าบริการทันตกรรมสำหรับเด็ก

PPF ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์600 - 800 บาท
ขูดหินปูน ขัดฟัน600 - 1,000 บาท
อุดฟันน้ำนม700 - 1,200 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน sealant500 - 800 บาท
อุดฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน PRR1,000 - 1,200 / ซี่
ถอนฟันน้ำนม500 - 600 บาท
รักษารากฟันน้ำนม2,000 - 3,500 บาท
ครอบฟันโลหะไร้สนิม SSC2,000 - 3,000 บาท