อัตราค่าบริการ งานจัดฟัน

แบบโลหะ Metal Braces38,000 - 45,000 บาท
แบบเซรามิก Ceramic Braces55,000 - 60,000 บาท
จัดฟันแบบใส (Invisalign)75,000 – 155,000 บาท
แบบ Damon65,000 - 70,000 บาท
Clear Align70,000 - 80,000 บาท
เครื่องมือคงสภาพฟัน Retainer2,000 – 2,500 บาท / ชิ้น