ทันตกรรม จัดฟัน


 บริการทันตกรรม จัดฟัน

การจัดฟัน หากท่านมีปัญหาเรื่องการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันเก ฟันห่าง ฟันสบคร่อม ฟันยื่นฯลฯ ซึ่งเป็นผลให้ท่านมีรอยยิ้มที่ไม่สวยงาม ท่านสามารถแก้ไขด้วยการจัดฟัน ซึ่งจะช่วยปรับเรียงฟัน และขากรรไกร เพื่อให้ท่านได้มีรอยยิ้มที่สวยงามขึ้น ดังตัวอย่างภาพดังต่อไปนี้

เครื่องมือจัดฟันมีหลายแบบ ได้แก่

1. เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น แบ่งเป็น
- เครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ(metal braces) หรือ แบบเซรามิคสีใส(ceramic breaces) ที่มีการใช้ยางรัดลวดไว้กับเครื่องมือ (O-ring)
- เครื่องมือจัดฟันระบบ Self ligate ซึ่งมีหลายแบบ ได้แก่ Damon MMRC และ Smart clip
2. การจัดฟันแบบใสไร้ลวด ได้แก่ Clear Aligner และ Invisalign


การจัดฟันชนิดติดแน่นแบบโลหะที่มีการใช้ยางรัด (conventional braces)

เป็นการติดเครื่องมือจัดฟันที่ทำจาก นิกเกิล ไททาเนียม มาติดตรงด้านหน้าของตัวฟัน และใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ โดยลวดจะทำงาน หรืออยู่ติดกับเครื่องมือด้วยการรัดยาง วิธีนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสีสันของยางที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกเปลี่ยนในแต่ละครั้งของการรักษา และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

การจัดฟันชนิดติดแน่นแบบโลหะระบบ Self ligate

เป็นการจัดฟันที่ไม่มีการใช้ยางรัดลวดกับเครื่องมือ การใช้เครื่องมือระบบ Self Ligate มีข้อดีกว่าระบบการรัดด้วยยาง เนื่องจากเครื่องมือแต่ละตัวที่ติดบนตัวฟันจะมีคลิปล็อคคล้ายประตูเปิด-ปิดได้เพื่อควบคุมลวดไว้ ซึ่งเป็นการออกแบบเครื่องมือให้มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้การเคลื่อนฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้มีการใช้แรงที่กระทำต่อฟันน้อยลงแต่สามารถเคลื่อนฟันระยะทางเท่าเดิมได้ โดยส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือระบบนี้มักใช้ร่วมกับลวดชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ให้แรงที่นุ่มนวล ซึ่งมีข้อดีคือ สามารถเคลื่อนฟันได้เร็วกว่า ปวดฟันน้อยกว่าการจัดฟันด้วยระบบรัดยาง เครื่องมือระบบนี้มีหลายแบรนด์ ได้แก่ Damon MMRC และ Smartclip ฯลฯ

การจัดฟันแบบใสชนิด Clear Aligner

เป็นการจัดฟันที่เหมาะสำหรับการแก้ไขความผิดปกติเล็กๆน้อยๆในบริเวณฟันหน้า เช่น ฟันหน้าเก ห่าง หรือยื่นเพียงเล็กน้อย และเหมาะสำหรับผู้ที่เคยจัดฟันและมีการเปลี่ยนแปลงของฟันคืนกลับเนื่องจากการไม่ใส่รีเทนเนอร์ ซึ่งหากการสบฟันมีความผิดปกติ หรือมีฟันซ้อนเกในระดับที่ค่อนข้างมาก อาจต้องพิจารณาจัดฟันโดยใช้เครื่องมือแบบอื่น เช่น Invisalign หรือ การติดเหล็กจัดฟันชนิดติดแน่น เป็นต้น