ทันตกรรมสำหรับเด็ก


 ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับฟันแท้มากกว่าฟันน้ำนมเพราะคิดว่าฟันแท้จะอยู่กับลูกไปตลอดชีวิต จึงมองข้ามความสำคัญของฟันน้ำนมไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ฟันน้ำนมมีความสำคัญไม่น้อยกว่าฟันแท้ เนื่องจากฟันน้ำนมช่วยในการบดเคี้ยวอาหารทำให้เด็กๆได้รับสารอาหารที่ดีครบถ้วน การบดเคี้ยวช่วยกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกร และกล้ามเนื้อ การมีฟันน้ำนมช่วยในการฝึกการพูดและทำให้เด็กออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน และที่สำคัญฟันน้ำนมช่วยกันพื้นที่ให้ฟันแท้ขึ้นได้ถูกที่และเรียงสวยงาม โดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก จะให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปาก และฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุประมาณ 12 ปี ซึ่งการทำฟันเด็กได้แก่

 การตรวจสุขภาพฟัน, เอ็กซเรย์
 การขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์
 การเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ
 การอุดฟัน
 การรักษาโพรงประสาทฟัน
 การครอบฟัน
 การถอนฟัน
 การจัดฟันเพื่อแก้ไขความผิดปกติเล็กน้อย
 การใส่เครื่องมือกันฟันล้ม กรณีที่ถอนฟันน้ำนมไปเร็วกว่ากำหนด

คุณพ่อคุณแม่ควรนำเด็กมาพบทันตแพทย์สำหรับเด็กครั้งแรกเมื่อหลังจากฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น หรืออายุไม่เกิน 18 เดือน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กในช่วงหนึ่งขวบปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กยังมีการดูดนมค่อนข้างบ่อย หากคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดฟันให้ลูกได้ไม่ดี อาจจะมีโอกาสเกิดฟันผุได้ง่าย โดยฟันผุในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการ จนกระทั่งรอยผุลุกลามใหญ่ขึ้นจนทะลุโพรงประสาทฟัน ทำให้มีการติดเชื้อที่ฟันและมีอาการปวดฟันได้ การรักษาฟันที่มีการผุลุกลามไปจนถึงโพรงประสาทฟันแล้วนั้นมักต้องฉีดยาชาร่วมกับการถอนฟัน หรือถ้าจะเก็บฟันน้ำนมไว้ ทันตแพทย์จะแนะนำให้รักษารากฟัน ซึ่งเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการถอนฟัน หรือ รักษารากฟัน อาจทำให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำฟันได้

การที่เด็กมาหาทันตแพทย์ครั้งแรก ทันตแพทย์จะค่อยๆ สร้างความคุ้นเคยให้แก่เด็กโดยเริ่มทำการรักษาทีละน้อยจนเด็กเริ่มรู้สึกคุ้นเคยและกลัวการทำฟันน้อยลง โดยการปรับพฤติกรรมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันตั้งแต่ครั้งแรก มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ และความร่วมมือในการรักษาฟันเด็กในครั้งต่อไปค่ะ

การเคลือบฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ เป็นสารช่วยป้องกัน และลดการผุของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฟลูออไรด์จะช่วยลดการสร้างกรดจากจุลินทรีย์ ทำให้การผุชะลอตัวในฟันที่ผุเริ่มแรกได้ ไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าการเคลือบฟลูออไรด์ควรเริ่มเมื่ออายุเท่าใด แต่เนื่องจากเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี มีโอกาสกลืนฟลูออไรด์สูง ทันตแพทย์จึงมักทำการเคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กอายุ ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป การเคลือบฟลูอไรด์ คือ การที่ทันตแพทย์ขัดฟันให้สะอาดทั้งปาก และใช้ฟลูออไรด์เจล ใส่ถาดที่พอดีกับฟันในช่องปากของเด็ก และให้เด็กอมทิ้งไว้ 1-4 นาที หลังจากที่เคลือบฟลูออไรด์เสร็จแล้ว จะมีการดูดฟลูออไรด์ที่เหลือออกให้มากที่สุด แล้วให้เด็กบ้วนเองจนหมด โดยหลังจากเคลือบฟลูออไรด์แล้ว คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรให้เด็กบ้วนน้ำ ดื่มน้ำ และกินอาหาร 30 นาที เพื่อให้มีการรับฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันของเด็กให้มากที่สุด ซึ่งควรมีการเคลือบฟลูออไรด์ซ้ำทุก 6 เดือน

การเคลือบหลุมร่องฟัน

โดยปกติพื้นผิวด้านบดเคี้ยวของฟันกรามและฟันกรามน้อยจะมีร่อง หรือที่เรียกว่าหลุมร่องฟันอยู่ หลุมร่องฟันเหล่านี้อาจจะเป็นร่องลึก ยากต่อการทำความสะอาดทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ โดยการเคลือบหลุมร่องฟัน คือ การใช้สารเรซิ่นเคลือบไปตามหลุมและร่องฟันที่ลึก ทำให้การทำความสะอาดฟันง่ายขึ้น และช่วยป้องกันฟันผุเฉพาะตามหลุมร่องฟัน โดยวัสดุอุดหลุมร่องฟันอาจจะเป็นวัสดุใส ๆ สีขาว หรือมีสีเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ โดยปกติแล้วทันตแพทย์จะเคลือบหลุมร่องของฟันกรามแท้ซี่แรกของเด็กเมื่อฟันด้านบดเคี้ยวโผล่พ้นเหงือกขึ้นมาทั้งซี่