ทันตกรรม – รักษารากฟัน


 รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน เป็นวิธีการที่ทันตแพทย์พยายามรักษารากฟันธรรมชาติเอาไว้แทนการถอนฟัน เพื่อให้สามารถบูรณะกลับมาใช้งานได้ต่อไป ฟันที่ได้รับการวินิจฉัยโดยทันตแพทย์ว่าควรได้รับการรักษารากฟัน จะมีสาเหตุจากการที่โพรงประสาทฟันถูกทำลายหรือตายจากการที่
 มีฟันที่ผุแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำการรักษา เมื่อมีการผุต่อและลุกลามมาเรื่อยๆจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน จะทำให้เกิดการอักเสบและติดเชิ้อ ลุกลามไปสู่ปลายรากฟันและถึงกระดูกรอบ ๆ รากฟันและทำให้มีอาการปวดฟันได้ โดยการปวดฟันจะไม่เหมือนกับการเสียวฟัน แต่จะเป็นลักษณะที่อยู่เฉยๆแล้วมีอาการปวด อาการปวดฟันจะเป็นๆ หายๆ บางครั้งอาจมีเหงือกบวมหรือหนองบริเวณซี่ที่ปวดได้
 การกระแทกที่ฟันที่ส่งผลให้ฟันแตก หรือฟันร้าวจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน และเนื้อฟันที่เหลืออยู่สามารถบูรณะได้

การรักษารากฟันมีข้อดี คือสามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานได้ต่อไป แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาจะสูงกว่าการถอนฟัน เพราะวิธีการรักษาค่อนข้างยุ่งยากและสลับซับซ้อน เนื่องจากเป็นงานที่ต้องกำจัดเชื้อโรคในโพรงฟันและรากฟัน ซึ่งมีขนาดเล็กและอยู่ลึกเข้าไปในตัวฟัน ซึ่งมองไม่เห็นได้ด้วยตา โดยเฉพาะการรักษารากฟันกรามซึ่งมี 3 – 4 ราก ดังนั้นเพื่อให้การรักษาเกิดผลสำเร็จตามความต้องการ จึงจำเป็นต้องเสียเวลาไปพบทันตแพทย์หลายครั้ง

คำแนะนำภายหลังการรักษาคลองรากฟัน

 ระหว่างการรักษาให้หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็ง และเหนียว ควรรับประทานอาหารอ่อนหรือเคี้ยวอาหาร โดยใช้ฟันข้างที่ไม่ได้รับการรักษา เนื่องจากปริมาณเนื้อฟันจะเหลือน้อยลงและฟันจะเปราะมากขึ้น
 ภายหลังการรักษาอาจมีอาการปวดฟัน อาจมีอาการปวดอยู่ 2-3 วัน ให้รับประทานยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการ
 ฟันที่ผ่านการรักษารากฟันอาจมีความเปราะและแตกได้ง่าย จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ควรมีการใส่เดือย และ ครอบฟัน หลังจากที่รับการรักษารากฟันแล้ว เพื่อให้มีโครงสร้างของฟันที่แข็งแรง สามารถรองรับแรงบดเคี้ยวได้ตามปกติ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงอาหารแข็งและเหนียว โดยใช้ฟันข้างที่ไม่ได้รับการรักษา และงดการใช้ฟันที่รักษาเคี้ยวอาหารแข็ง จนกว่าการครอบฟัน หรืออุดฟันถาวรจะเสร็จสมบูรณ์
 หากเกิดกรณีมีฟันแตกหักระหว่างการรักษารากฟัน และการแตกหักนั้นอยู่ต่ำกว่าขอบเหงือกมาก อาจจำเป็นต้องมี่การผ่าตัดเหงือกก่อนทำครอบฟัน หรืออาจจำเป็นต้องถอนฟันซี่นั้นออกในกรณีที่ไม่สามารถบูรณะได้
 ควรทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธี และใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ