ทันตกรรม – รากเทียม


 รากเทียม

รากเทียม ปัจจุบันความก้าวหน้าทางทันตกรรม ทำให้เรามีทางเลือกให้กับการใส่ฟันทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติให้กลับมามีรูปร่างและการใช้งานใกล้เคียงกับการมีฟันธรรมชาติมากที่สุด และ การรักษาด้วยรากฟันเทียม คือ คำตอบที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ โดยการใส่ฟันด้วยรากเทียมมีข้อดี คือ

 มีความรู้สึกเหมือนยังมีฟันธรรมชาติอยู่
 ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียงในการรักษา
 ช่วยคงรักษาสภาพกระดูกขากรรไกร
 ช่วยรักษาโครงสร้างใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์
 ช่วยเพิ่มคุณภาพในชีวิตประจำวัน สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ด้วยแรงบดเคี้ยวปกติ
 ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพูด ยิ้ม และหัวเราะได้อย่างมั่นใจ
 ช่วยรักษาสมดุลของระบบบดเคี้ยว ช่วยคงสภาพฟันในช่องปาก และป้องกันการเกิดฟันล้ม

รากเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ

 รากฟันเทียม ทำด้วยวัสดุทางทันตกรรมที่ทำมาจากโลหะ ไทเทเนียมบริสุทธิ์ รากเทียมมีรูปร่างคล้ายรากฟันธรรมชาติ โดยฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร แล้วรอให้ร่างกายสร้างกระดูกมายึดกับรากฟันเทียม ประมาณ 3-4 เดือนเป็นอย่างน้อย ขึ้นกับคุณภาพของกระดูกในส่วนที่รองรับรากเทียม
 แกนฟัน ที่รองรับครอบฟัน เป็นตัวเชื่อมครอบฟันให้ยึดติดแน่นกับรากเทียม และทำหน้าที่ถ่ายทอดแรงบดเคี้ยวจากครอบฟัน สู่รากเทียมและส่งต่อไปยังกระดูกขากรรไกร
 ครอบฟัน เป็นส่วนบนสุดที่เหมือนตัวฟันและสามารถมองเห็นได้ในปาก

ลำดับขั้นตอนการทำรากเทียม

 ตรวจเบื้องต้นโดยทันตแพทย์และ ทันตแพทย์จะส่งเอ็กซเรย์เพื่อประเมินความหนาของกระดูกขากรรไกร เพื่อนำมาวางแผนการรักษา
 ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูก และอาจมีการปลูกกระดูกในกรณีที่ผู้ป่วยมีกระดูกที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอกับขนาดของรากเทียมที่ทันตแพทย์ได้วางแผนเบื้องต้น และ รอให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ประมาณ 3 เดือนเป็นอย่างน้อยขึ้นกับคุณภาพของกระดูกขากรรไกร
 หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการต่อแกนฟันเพื่อรองรับครอบฟัน และจะทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งทำครอบฟัน
 ใส่ครอบฟันลงบนรากฟันเทียม

หลังการใส่ฟันทดแทนด้วยการใส่รากฟันเทียม สามารถดูแลและรักษาสุขภาพของปากและฟันได้เหมือนการดูแลปกติทั่วไป นอกจากการดูแลที่บ้านแล้ว ควรเข้ารับการตรวจสภาพฟัน กับทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือนด้วยนะคะ

ระบบรากเทียมที่ใช้ในคลินิกทันตกรรมสมาร์ทเด็นทัล มี 4 ระบบ

1. Camlog จากประเทศเยอรมัน
(รายละเอียดตาม link ด้านล่างค่ะ)

http://www.accorddental.com/camlog.php
http://www.camlog.com/en


2. ITI จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์
(รายละเอียดตาม link ด้านล่างค่ะ)
https://www.straumann.com/en/home/about-straumann/products-services-and-solutions/product-portfolio/replacement-solutions.htm

3. Zimmer จากประเทศอเมริกา

http://www.zimmerbiometdental.com/wps/wcm/connect/dental/5b9001c5-d706-4b5e-a55c-c7cf186bea88/2659A_8_15+SUR-488+TSV+Family+Brochure+DOMESTIC_R7FIN.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_1O041O02L8PAF0A9JPRUH520H75b9001c5-d706-4b5e-a55c-c7cf186bea88
4. Neodent จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - บราซิล

https://www.straumann.com/neodent/ca/en/professionals.html